Registreren als deelnemende handelaar

Wil je ook zoals vele andere handelaars de MvHZ-geschenkkaart in je zaak ontvangen? Lees dan hier de veelgestelde vragen. Het inschrijvingsformulier kan je eventueel downloaden beneden bij de optie "Inschrijvingsformulier"

Alle handelaars die voldoen aan volgende voorwaarden:
- de onderneming is in het bezit van een ondernemingsnummer;
- de handelszaak is gevestigd in Heusden-Zolder;
- de handelszaak wordt uitgebaat door een zelfstandige;
- de handelaar gaat ermee akkoord dat de verwijzing naar en de gegevens van zijn handelszaak mee opgenomen worden in de lijst van deelnemende handelszaken en zijn zaak mee wordt gepromoot;
Door registratie verklaart de handelaar zich akkoord met de deelnemingsvoorwaarden.
Handelszaken zonder zelfstandige uitbater worden uitgesloten van deelname.

De handelaar gaat ermee akkoord om de deelnameprijs aan de actie te betalen en jaarlijks te vernieuwen;

Op iedere geschenkkaart staat een logo van MHZ met diepdruk. Zonder diepdruk is dit geen geldige kaart. 

De geschenkkaart bestaat uit de luiken A, B en C. Luik C wordt verwijderd bij de aankoop.

Luik B dient afgescheurd te worden bij de aanvaarding en vóór het binnensturen ter inning.

 

(klik op de afbeelding om te vegroten)

De geschenkkaart is voor de klant/koper één jaar geldig vanaf de aankoopdatum.
Deaankoopatum wordt op de geschenkkaart gezet.
Handelaars mogen geen vervallen bonnen aanvaarden en de geschenkkaart mag enkel aanvaard worden als de luiken A en B intact zijn.

Een lijst met deelnemende handelaars is verkrijgbaar bij aankoop van de geschenkkaart bij de verkooppunten

of je kan hem downloaden op www.middenstandsraad-hz.be .

Op www.middenstandsraad-hz.be kan de klant met de zoekfunctie een specifiek handelaar terugvinden.

Elke deelnemende handelaar ontvangt een duidelijk herkenbare raamsticker

die aangebracht kan worden op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats.

(klik op de afbeelding om te vergroten)

 

Het wordt aan de handelaar zelf overgelaten of hij al dan niet teruggeeft op een geschenkkaart.
Het staat hem vrij om de manier waarop hij dit doet te bepalen.
Op de kaarten wordt vermeld dat de handelaar niet verplicht is om terug te geven op de bonnen.
Het is dus niet de bedoeling om de geschenkkaart in te wisselen tegen geld.

De handelaar maakt luik B los en bewaart dit als controle.
Na inlevering van de geschenkkaarten met luik A bij de dienst lokale economie, Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder,
stort MVZ binnen de 2 weken de tegenwaarde zo snel mogelijk op het door de handelaar doorgegeven rekeningnummer.

- Het mailadres voor alle vragen rond de geschenkkaart is economie@heusden-zolder.be
- Het algemene mailadres is secretariaat@middenstandsraad-hz.be
- Via het contactformulier op de website.

- Een handelaar schrijft zich in door het inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend te bezorgen aan
MHZ , Waterleidingstraat 14/1, 3550 Heusden-Zolder; secretariaat@middenstandsraad-hz.be
of dienst lokale economie, Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder; economie@heusden-zolder.be
- Gewijzigde gegevens moeten zo snel mogelijk op één van de bovenstaande adressen doorgegeven worden!

De pdf van het inschijvingsformulier kan je hier downloaden.

Print het uit en bezorg het ingevuld aan één van de vermelde adressen.