Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.

Middenstandsvereniging Heusden-Zolder vzw wordt hierna afgekort tot MvHZ vzw

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

MvHZ vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MvHZ vzw, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MvHZ vzw verstrekt. MvHZ vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw e-mailadres
- Firmanaam
- Telefoon- of GSM-nummer
- Bericht

 

Daarnaast vraagt MvHZ vzw bij een registratie voor een evenement, workshop, infoavond,… volgende gegevens op:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

 

WAAROM MvHZ vzw GEGEVENS NODIG HEEFT

MvHZ vzw verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bereiken om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

Daarnaast kan MvHZ vzw door een afzonderlijk registratieformulier uw persoonsgegevens opvragen en gebruiken in het kader van een vormingsavond, workshop of een vergelijkbare evenement.

De gegevens van het registratieformulier zijn vereist om een overzicht te kunnen opmaken van inschrijvingen en om de inschrijvers op de hoogte te kunnen houden over eventuele wijzigingen in programmatie en om eventueel een verslag te kunnen toesturen

MvHZ vzw kan enkele keren per jaar een nieuwsbrief uitsturen naar de inschrijvers. Deze hebben de kans om uit te schrijven. Deze nieuwsbrieven gaan over zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks de ondernemingen of zelfstandigen aanbelangen

MvHZ vzw houdt ook de gegevens bij van handelszaken die de geschenkkaart verkopen en/of aanvaarden en publiceert ze op de website www.mvhz.be. De gegevens dienen om de gebruikers van een geschenkkaart op de hoogte te brengen waar ze een geschenkkaart kunnen gebruiken en/of aankopen.
Deze gegevens worden eveneens in papieren vorm meegegeven bij aankoop van een geschenkkaart.

 

HOE LANG MvHZ vzw GEGEVENS BEWAART

MvHZ vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Bij inschrijven voor een workshop/infoavond/evenement/… worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig om een verslag te kunnen opmaken van het gebeuren en naar de deelnemers toe te sturen.

 

DELEN MET ANDEREN

MvHZ vzw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Privacyverklaring

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van MvHZ vzw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

COOKIE’S

MvHZ vzw gebruikt eigen, functionele cookies om formulieren functioneel te maken. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder van Google

 

Een overzicht van de cookies:

1P_JAR

2018-5-27-13

.google.com

 

APISID

qc50E-9znLfYzy2-/AueZxxHp0gxQnT_KB

.google.com

 

CONSENT

YES+BE.nl+V9

.google.com

 

Drupal.toolbar.collapsed

0

www.mvhz.be

 

HSID

Ab6kjjhr4clNRp0ev

.google.com

 

NID

130=ZZiCl3Zw-fVCloiNFtduapDy4wuUR8WRkuqGY0LmIzzrF9BIc6nx-x96g5Wy4o5q09KNG5fYxC6re

PAhqwzJgF8EJyWEVywjabQTZUsgeJHuPl1Xza_btL4bbNkkajpOv2fgna928sXKTLHVPCZKn47wLH5hK

Rz2UZpew_1KwD91khXjaBRa6AH2APkcb83MlRvvit6OU276OSw7jtPK8gNcIyoH51pZQpQEJjk

.google.com

 

OTZ

4380449_48_52_123900_48_436380

www.google.com

 

SAPISID

5wG_xDlPq355P7jx/AejmsA4qz_LWPgHAK

.google.com

 

SESS6a03a0cd0c7976f60fd941927f69f90c

xx1eu7tbhAW3Jtg9kkq5tV0PPwQ6TiKgCf7nwv4kOJM

.mvhz.be

 

SID

EAZgHTPus9Ej9iIVWoL13EpJjfItHS_p3H4mejBic7ajwydpRi26wcL5b5AUZVJNXAROFg.

.google.com

 

SIDCC

AEfoLeYYnwbI48f_0TzJ4CIzTsVctWcsa5JQV95WzV3HcgHsYH26sPoZTwbZZ50nZg4q5GOZUA

.google.com

 

SSID

A4DBIlXKRgH6sGC9Y

.google.com

 

has_js

1

www.mvhz.be

 

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@MvHZ.be. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. MvHZ vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

MvHZ vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MvHZ vzw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MvHZ vzw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MvHZ vzw op via info@MvHZ.be.  www.MvHZ.be en www.middenstandsraad-hz.be zijn de websites van MvHZ vzw.

 

MvHZ vzw is als volgt te bereiken:

 

Middenstandsvereniging Heusden-Zolder, vzw

Maatschappelijke Zetel Waterleidingstraat 14/1, 3550 Heusden-Zolder

Ondernemingsnummer: 0505.889.345

BTWnr: BE050.889.345

(BTW-stelsel: vrijstellingsregeling kleine ondernemingen)                                                

E-mailadres: info@MvHZ.be